۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

راهپیمایی اعتراضی زنان افغان در شهرهای کابل و هرات 

گروهی از زنان افغان در شهر کابل با برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی خواستار توجه به حقوق زنان و مشارکت دادن آنها در دولت آینده این کشور شدند. روز پنج‌شنبه نیز برخی زنان در شهر هرات تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و با تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهای ۲۰ سال گذشته زنان افغان، از مقام‌های طالبان که اکنون قدرت را در دست دارند، خواستار توجه به حقوق‌شان شده‌اند. در طول سه هفته گذشته، مقام‌های طالبان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان اعمال کرده‌اند و بسیاری از زنان کارمند دولت هنوز به محل کار خود بازنگشته‌اند. مقام‌های گروه طالبان که سابقه سنگسار و تازیانه زدن به شهروندان، به‌ویژه زنان، را در پیشینه خود دارند، در روزهای گذشته وعده‌هایی درباره حفظ حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام مطرح کرده‌اند. مسعوده کوهستانی، یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی اعتراضی امروز در شهر کابل، به رادیو آزادی گفته است در این تجمع درخواست « حضور زنان و جوانان تحصیل کرده در حکومت آینده» مطرح شده است. او از مقام‌های طالبان خواسته است که به دستاوردهای دو دهه گذشته زنان افغانستان احترام بگذارد و حقوق و جایگاه زنان را در حکومت آینده در نظر..

گروهی از زنان افغان در شهر کابل با برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی خواستار توجه به حقوق زنان و مشارکت دادن آنها در دولت آینده این کشور شدند. روز پنج‌شنبه نیز برخی زنان در شهر هرات تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و با تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهای ۲۰ سال گذشته زنان افغان، از مقام‌های طالبان که اکنون قدرت را در دست دارند، خواستار توجه به حقوق‌شان شده‌اند. در طول سه هفته گذشته، مقام‌های طالبان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان اعمال کرده‌اند و بسیاری از زنان کارمند دولت هنوز به محل کار خود بازنگشته‌اند. مقام‌های گروه طالبان که سابقه سنگسار و تازیانه زدن به شهروندان، به‌ویژه زنان، را در پیشینه خود دارند، در روزهای گذشته وعده‌هایی درباره حفظ حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام مطرح کرده‌اند. مسعوده کوهستانی، یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی اعتراضی امروز در شهر کابل، به رادیو آزادی گفته است در این تجمع درخواست « حضور زنان و جوانان تحصیل کرده در حکومت آینده» مطرح شده است. او از مقام‌های طالبان خواسته است که به دستاوردهای دو دهه گذشته زنان افغانستان احترام بگذارد و حقوق و جایگاه زنان را در حکومت آینده در نظر گیرند. در روزهای گذشته، دبیرکل سازمان ملل و مقام‌های کشورهای غربی با ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان در دوران طالبان بر لزوم پیگیری ویژه در این زمینه تاکید کرده‌اند.