۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ربیعی تایید کرد ادامه مذاکرات برجام ممکن است به دولت آینده موکول شود

سخنگوی دولت ایران می‌گوید در صورتی‌ که تا پایان کار دولت حسن روحانی آن چه مد نظر ایران است عملی نشود، به تشخیص تصمیم‌گیرندگان عالی نظام، ادامه مذاکرات به دولت بعدی واگذار می‌شود.

سخنگوی دولت ایران می‌گوید در صورتی‌ که تا پایان کار دولت حسن روحانی آن چه مد نظر ایران است عملی نشود، به تشخیص تصمیم‌گیرندگان عالی نظام، ادامه مذاکرات به دولت بعدی واگذار می‌شود.