۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رسانه در حصار سانسور؛ نگاهی به وضعیت مطبوعات ایران پس از انقلاب

هم‌زمان با فرا رسیدن سوم ماه مه و روز جهانی آزادی مطبوعات، بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی تحقیقی و در گفت‌وگوهایی با کارشناسان به سیر تحولات مطبوعات ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و وضعیت رسانه‌ها در حصار سانسور پرداخته است.

هم‌زمان با فرا رسیدن سوم ماه مه و روز جهانی آزادی مطبوعات، بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی تحقیقی و در گفت‌وگوهایی با کارشناسان به سیر تحولات مطبوعات ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و وضعیت رسانه‌ها در حصار سانسور پرداخته است.