۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، بازداشت شد

به گزارش «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، روز پنج‌شنبه بازداشت شد.

به گزارش «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، روز پنج‌شنبه بازداشت شد.