۲۸ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رفع شکاف طبقاتی در ایران؛ چرا و چگونه؟

جامعه ایران به شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد فاحش میان خانواده‌ها مبتلاست؛ جامعه‌ای که در سال‌های اخیر می‌توان هم‌زمان فقر مطلق را در کنار ثروت بی حد‌وحصر در آن به نظاره نشست.

جامعه ایران به شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد فاحش میان خانواده‌ها مبتلاست؛ جامعه‌ای که در سال‌های اخیر می‌توان هم‌زمان فقر مطلق را در کنار ثروت بی حد‌وحصر در آن به نظاره نشست.