۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

روحانی انتقاد از قیمت واکسن داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی را «دوگانه بیخودی» خواند

رئیس جمهور ایران روز شنبه انتقادها از قیمت واکسن داخلی در مقایسه با نمونه‌های تاییدشده خارجی آن را دامن زدن به «دوگانه بیخودی» توصیف کرد.

رئیس جمهور ایران روز شنبه انتقادها از قیمت واکسن داخلی در مقایسه با نمونه‌های تاییدشده خارجی آن را دامن زدن به «دوگانه بیخودی» توصیف کرد.