۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

روز معلم در ایران؛ ادامه اعتراض فرهنگیان و احضارها و بازداشت‌های پرشمار

«روز معلم» که در مدارس ایران معمولا با جشن و هدیه و تبریک همراه است، امسال در حالی فرا رسیده است که فرهنگیان به وضعیت معیشت خود اعتراض دارند و خواستار اجرای کامل طرح رتبه‌بندی هستند، اما با برخورد ماموران انتظامی و امنیتی، سرکوب، ضرب و شتم، احضار و بازداشت مواجه می‌شوند.

«روز معلم» که در مدارس ایران معمولا با جشن و هدیه و تبریک همراه است، امسال در حالی فرا رسیده است که فرهنگیان به وضعیت معیشت خود اعتراض دارند و خواستار اجرای کامل طرح رتبه‌بندی هستند، اما با برخورد ماموران انتظامی و امنیتی، سرکوب، ضرب و شتم، احضار و بازداشت مواجه می‌شوند.