۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

روش جدید قیمت‌گذاری «دستوری» خودرو در ایران

سال‌هاست که قیمت خودرو در ایران به‌صورت دستوری مشخص می‌شود؛ عاملی که خود باعث افزایش شدید قیمت شده و اکنون قرار است شیوه جدیدی از قیمت‌گذاری دستوری جایگزین شیوه دستوری قبلی شود.

سال‌هاست که قیمت خودرو در ایران به‌صورت دستوری مشخص می‌شود؛ عاملی که خود باعث افزایش شدید قیمت شده و اکنون قرار است شیوه جدیدی از قیمت‌گذاری دستوری جایگزین شیوه دستوری قبلی شود.