۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رکورد جدید در افزایش قیمت خوراکی‌ها در ایران

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال ۶۱.۴ درصد بوده که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال ۶۱.۴ درصد بوده که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.