۲۸ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان جهانی بهداشت «خفیف» دانستن سویه اُمیکرون را اشتباه دانست

رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره «خفیف» دانستن سویه اُمیکرون با توجه به رکورد بی‌سابقه مبتلایان در جهان هشدار داد.

رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره «خفیف» دانستن سویه اُمیکرون با توجه به رکورد بی‌سابقه مبتلایان در جهان هشدار داد.