۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان راهداری نسبت به خطر حذف ایران از مسیر «جاده ابریشم» هشدار داد

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل سازمان راهداری ایران می‌گوید اگر ایران در راستای توسعه ترانزیت و تقویت حضور خود در کریدورهای بین‌المللی گام برندارد، در آینده‌ای نه چندان دور از مسیرهای ترانزیتی مانند «جاده ابریشم» حذف خواهیم شد. این مسیری است که چین در صدد است با احداث آن ده‌ها کشور جهان را از طریق شبکه‌ای از خطوط زمینی و مسیرهای دریایی به هم متصل کند. جواد هدایتی با اشاره به مزیت بالای ایران برای قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی گفته است اگر الزامات لازم را نداشته باشیم به زودی از مسیرهای ترانزیتی حذف خواهیم شد. پیشتر مرکز پژ‌وهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به زیرساخت‌های ترانزیتی کشور هشدار داده و گفته بود در دو سال گذشته ترانزیت ایران ۵۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل سازمان راهداری ایران می‌گوید اگر ایران در راستای توسعه ترانزیت و تقویت حضور خود در کریدورهای بین‌المللی گام برندارد، در آینده‌ای نه چندان دور از مسیرهای ترانزیتی مانند «جاده ابریشم» حذف خواهیم شد. این مسیری است که چین در صدد است با احداث آن ده‌ها کشور جهان را از طریق شبکه‌ای از خطوط زمینی و مسیرهای دریایی به هم متصل کند. جواد هدایتی با اشاره به مزیت بالای ایران برای قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی گفته است اگر الزامات لازم را نداشته باشیم به زودی از مسیرهای ترانزیتی حذف خواهیم شد. پیشتر مرکز پژ‌وهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به زیرساخت‌های ترانزیتی کشور هشدار داده و گفته بود در دو سال گذشته ترانزیت ایران ۵۰ درصد کاهش داشته است.