۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان قضایی درباره سرنگونی هواپیما: موارد زیادی داریم که غرامت دادند، ولی مسئولیت نپذیرفتند‎

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تایید عملکرد حکومت در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیما مدعی شد که در موارد مشابه فراوان کشورها «غرامت» را پرداخته، اما «مسئولیت را نپذیرفته‌اند».

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تایید عملکرد حکومت در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیما مدعی شد که در موارد مشابه فراوان کشورها «غرامت» را پرداخته، اما «مسئولیت را نپذیرفته‌اند».