۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان ماده ۱۸: حکم دیوان عالی کشور به جرم نبودن تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی

یک سازمان حامی نوکیشان مسیحی در ایران می‌گوید دیوان عالی کشور در رایی «بی‌سابقه» اعلام کرده است که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی، جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور نیست».

یک سازمان حامی نوکیشان مسیحی در ایران می‌گوید دیوان عالی کشور در رایی «بی‌سابقه» اعلام کرده است که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی، جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور نیست».