۳۰ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ستاد تنظیم بازار ایران به صورت دستوری قیمت ۲۵ کالای اساسی را تعیین کرد

ستاد تنظیم بازار قیمت ۲۵ کالای اساسی را اعلام کرد. این قیمت گذاری ها در حالی صورت می‌گیرد که ادامه روند گرانی و تورم افسار گسیخته در ایران هر روز رکوردهای تازه‌ای بر جای می‌گذارد.

ستاد تنظیم بازار قیمت ۲۵ کالای اساسی را اعلام کرد. این قیمت گذاری ها در حالی صورت می‌گیرد که ادامه روند گرانی و تورم افسار گسیخته در ایران هر روز رکوردهای تازه‌ای بر جای می‌گذارد.