۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سخنرانی نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل لغو شد

مونیکا گریلی، سخنگوی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، روز دوشنبه گفت که افغانستان به‌عنوان عضو سازمان ملل درخواست برای سخنرانی نماینده خود را لغو کرده است.

مونیکا گریلی، سخنگوی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، روز دوشنبه گفت که افغانستان به‌عنوان عضو سازمان ملل درخواست برای سخنرانی نماینده خود را لغو کرده است.