۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سخنگوی وزارت خارجه در مورد برجام به صدای آمریکا: این ایران است که باید اقدام کند

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در مورد وضعیت گرانی‌ها و اعتراضات مردمی در ایران نیز گفت: «ما گزارش‌های رسانه‌ای در مورد اعتراضات را دیده‌ایم. ما از حقوق ایرانیان برای تجمع مسالمت‌آمیز و ابراز وجود بدون ترس از خشونت یا بازداشت خودسرانه حمایت می‌کنیم.»

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در مورد وضعیت گرانی‌ها و اعتراضات مردمی در ایران نیز گفت: «ما گزارش‌های رسانه‌ای در مورد اعتراضات را دیده‌ایم. ما از حقوق ایرانیان برای تجمع مسالمت‌آمیز و ابراز وجود بدون ترس از خشونت یا بازداشت خودسرانه حمایت می‌کنیم.»