۲ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: اکثریت اعضای کمیسیون با طرح بازتوزیع بنزین مخالفت کردند

طرح بازتوزیع بنزین که با نام طرح «بنزین برای همه» نیز مطرح شده است، در راستای حدف سهمیه بنزین خودروها و توزیع بنزین سهمیه‌ای در میان شهروندان است.

طرح بازتوزیع بنزین که با نام طرح «بنزین برای همه» نیز مطرح شده است، در راستای حدف سهمیه بنزین خودروها و توزیع بنزین سهمیه‌ای در میان شهروندان است.