۳۰ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سرنوشت تورم در ایران در گروی تصمیم خامنه‌ای

یادداشتی از سعید قاسمی‌نژاد: کلید مسئله تورم در دستان خامنه‌ای است، اما حل موفقیت‌آمیز مسئله تورم در درازمدت با سیاست‌ها و ساختار اقتصادی-سیاسی کنونی حاکم بعید به نظر می‌آید.

یادداشتی از سعید قاسمی‌نژاد: کلید مسئله تورم در دستان خامنه‌ای است، اما حل موفقیت‌آمیز مسئله تورم در درازمدت با سیاست‌ها و ساختار اقتصادی-سیاسی کنونی حاکم بعید به نظر می‌آید.