۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سنتکام در توییتی سالگرد بیرون راندن پرتغالی‌ها از «جزیره هرمز» را یادآوری کرد

در این توییت که روز جمعه ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ منتشر شد، آمده است: «۲۲ آوریل ۱۶۲۲ - کمپانی هند شرقی بریتانیا، به همراه نیروهای محلی ایران، جزیره هرمز را از تصرف پرتغالی‌ها خارج کردند و کنترل تنگه هرمز را، که یکی از مهم ترین نقاط بازرگانی جهان است، به دست گرفتند.»

در این توییت که روز جمعه ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ منتشر شد، آمده است: «۲۲ آوریل ۱۶۲۲ – کمپانی هند شرقی بریتانیا، به همراه نیروهای محلی ایران، جزیره هرمز را از تصرف پرتغالی‌ها خارج کردند و کنترل تنگه هرمز را، که یکی از مهم ترین نقاط بازرگانی جهان است، به دست گرفتند.»