۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سهمیه‌بندی ماکارونی در برخی مناطق در پی افزایش شدید قیمت در ایران

گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت ماکارونی باعث سهمیه‌بندی ماکارونی شده و برخی فروشگاه‌ها تنها بین دو تا شش بسته ماکارونی به هر مشتری می‌فروشند.

گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت ماکارونی باعث سهمیه‌بندی ماکارونی شده و برخی فروشگاه‌ها تنها بین دو تا شش بسته ماکارونی به هر مشتری می‌فروشند.