۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سه نوکیش زندانی در ایران: این سرزمین روز به روز از نشانه‌های تنوع عقیدتی تهی می‌شود

سه نوکیش مسیحی زندانی در زندان اوین با انتشار نامه‌ای «علت بازداشت نوکیشان مسیحی در چهار دهه گذشته را مرتبط با حق برخورداری از مکانی برای عبادت جمعی به زبان فارسی» عنوان کردند.

سه نوکیش مسیحی زندانی در زندان اوین با انتشار نامه‌ای «علت بازداشت نوکیشان مسیحی در چهار دهه گذشته را مرتبط با حق برخورداری از مکانی برای عبادت جمعی به زبان فارسی» عنوان کردند.