۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سپیده قلیان می‌گوید او نیز توسط رئیس اندرزگاه بند نسوان «تهدید به تعرض جنسی» شده است

سپیده قلیان پس از انتشار شرح حالی از شرایط نامساعد زنان در زندان بوشهر، با همرسانی ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود ابعاد بیشتری از شرایط دشوار زندان‌های ایران را بازگو است.

سپیده قلیان پس از انتشار شرح حالی از شرایط نامساعد زنان در زندان بوشهر، با همرسانی ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود ابعاد بیشتری از شرایط دشوار زندان‌های ایران را بازگو است.