۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سیامک نمازی؛ روایت شش سال حبس بدون مرخصیِ «قدیمی‌ترین زندان دو تابعیتی»

با فرا رسیدن ۲۱ مهرماه، از بازداشت سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی، شش سال گذشت؛ شش سال که بدون حتی یک روز مرخصی، او را به «قدیمی‌ترین زندانی دوتابعیتی» بدل کرده است.

با فرا رسیدن ۲۱ مهرماه، از بازداشت سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی، شش سال گذشت؛ شش سال که بدون حتی یک روز مرخصی، او را به «قدیمی‌ترین زندانی دوتابعیتی» بدل کرده است.