۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شش شهروند بهایی در شیراز به بیش از ۱۹ سال زندان محکوم شدند

صدیقه اقدسی، عالیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی، شش شهروند بهایی در شیراز، به اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام» به ۱۹ سال زندان محکوم شدند.

صدیقه اقدسی، عالیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی، شش شهروند بهایی در شیراز، به اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام» به ۱۹ سال زندان محکوم شدند.