۳۰ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شماری از زندانیان سیاسی: دخالت نهادهای امنیتی در امور قضایی موجب نقض حقوق زندانیان شده است

شماری از زندانیان سیاسی سابق و فعلی و خانواده‌های آن‌ها در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه، از سیطره نهادهای امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی انتقاد کرده و خواستار لغو موارد مرتبط با آن شدند.

شماری از زندانیان سیاسی سابق و فعلی و خانواده‌های آن‌ها در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه، از سیطره نهادهای امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی انتقاد کرده و خواستار لغو موارد مرتبط با آن شدند.