۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شهردار جدید تهران می‌گوید راه قالیباف را ادامه می‌دهد

شهردار جدید تهران می‌گوید در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف «اقدامات ماندگاری» صورت گرفته است و باید این «مسیر توسعه» در پایتخت ادامه پیدا کند.

شهردار جدید تهران می‌گوید در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف «اقدامات ماندگاری» صورت گرفته است و باید این «مسیر توسعه» در پایتخت ادامه پیدا کند.