۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شورای امنیت سازمان ملل خواستار پایان دادن به درگیری‌ها در اتیوپی شد

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۱۴ آبان خواستار پایان دادن به خشونت و خصومت‌ها در اتیوپی شد و خواستار برقراری راه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور شد. اتیوپی با یکی از بدترین بحران‌های کمبود غذا در یک دهه اخیر روبرو است.

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۱۴ آبان خواستار پایان دادن به خشونت و خصومت‌ها در اتیوپی شد و خواستار برقراری راه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور شد. اتیوپی با یکی از بدترین بحران‌های کمبود غذا در یک دهه اخیر روبرو است.