۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شورای امنیت سه تن از شبه نظامیان حوثی‌ یمن را تحریم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه سه تن از رهبران شبه نظامی حوثی را به دلیل نقش تهدید کننده آنها برای صلح، امنیت و ثبات یمن، در فهرست تحریمی خود قرار داده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه سه تن از رهبران شبه نظامی حوثی را به دلیل نقش تهدید کننده آنها برای صلح، امنیت و ثبات یمن، در فهرست تحریمی خود قرار داده است.