۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شورای «رقابت» یا یار کمکی برای «انحصار» در بازار خودرو؟

شورای رقابت در صنعت خودرو ایران به‌بهانهٔ تنظیم قیمت شکل گرفت، اما از زمان آغاز به کار این شورا که اعضای آن با نفوذ دولت مشخص می‌شوند، قیمت خودروها در ایران چندین برابر شده است.

شورای رقابت در صنعت خودرو ایران به‌بهانهٔ تنظیم قیمت شکل گرفت، اما از زمان آغاز به کار این شورا که اعضای آن با نفوذ دولت مشخص می‌شوند، قیمت خودروها در ایران چندین برابر شده است.