۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شورای نروژی آوارگان: روزانه تا پنج هزار آواره افغان وارد ایران می‌شوند

با گذشت حدود سه ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه نروژی کمک‌رسانی به پناهندگان افغان اعلام کرد روزانه بین چهار تا پنج هزار پناهنده افغان وارد ایران می‌شوند.

با گذشت حدود سه ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه نروژی کمک‌رسانی به پناهندگان افغان اعلام کرد روزانه بین چهار تا پنج هزار پناهنده افغان وارد ایران می‌شوند.