۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بازداشت عزیز قاسم‌زاده را محکوم کرد

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواستار پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی به مطالبات قانونی و صنفی معلمان و آزادی عزیر قاسم‌زاده و تمامی معلمان زندانی شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواستار پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی به مطالبات قانونی و صنفی معلمان و آزادی عزیر قاسم‌زاده و تمامی معلمان زندانی شده است.