۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

صادرات روسیه به ایران با افزایش ۴۹درصدی به ۱.۳ میلیارد دلار رسید

تازه‌ترین آمارهای گمرکی روسیه، نشان می‌دهد صادرات این کشور به ایران در ۷ ماه ابتدایی سالجاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۴۹ درصد افزایش یافته و به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. روسیه تنها کشور عمده شریک تجاری ایران است که در دوران تحریم‌ها و شیوع کرونا، روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است. صادرات هفت ماهه روسیه به ایران در سال ۲۰۱۷ تنها نیم میلیارد دلار بود و در دور مشابه سال ۲۰۱۸ به ۶۲۵ میلیون دلار افزایش یافته بود. بدین ترتیب صادرات روسیه به ایران بعد از تحریم‌های آمریکا بیش از دو برابر شده است. صادرات ایران به روسیه نیز در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ حدود ۲۵۷ میلیون دلار بود که در دور مشابه سال ۲۰۱۸ به ۳۱۷ میلیون دلار و در هفت ماه ابتدایی امسال به ۶۰۷ میلیون دلار افزایش یافته است. بدین ترتیب، به رغم افزایش صادرات ایران به روسیه، تراز تجاری دو کشور به شدت به زیان ایران است و صادراتش به روسیه کمتر از نصف وارداتش از این کشور است. با استفاده از گزارش گمرک روسیه، رادیو فردا. د.خ

تازه‌ترین آمارهای گمرکی روسیه، نشان می‌دهد صادرات این کشور به ایران در ۷ ماه ابتدایی سالجاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۴۹ درصد افزایش یافته و به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. روسیه تنها کشور عمده شریک تجاری ایران است که در دوران تحریم‌ها و شیوع کرونا، روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است. صادرات هفت ماهه روسیه به ایران در سال ۲۰۱۷ تنها نیم میلیارد دلار بود و در دور مشابه سال ۲۰۱۸ به ۶۲۵ میلیون دلار افزایش یافته بود. بدین ترتیب صادرات روسیه به ایران بعد از تحریم‌های آمریکا بیش از دو برابر شده است. صادرات ایران به روسیه نیز در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ حدود ۲۵۷ میلیون دلار بود که در دور مشابه سال ۲۰۱۸ به ۳۱۷ میلیون دلار و در هفت ماه ابتدایی امسال به ۶۰۷ میلیون دلار افزایش یافته است. بدین ترتیب، به رغم افزایش صادرات ایران به روسیه، تراز تجاری دو کشور به شدت به زیان ایران است و صادراتش به روسیه کمتر از نصف وارداتش از این کشور است. با استفاده از گزارش گمرک روسیه، رادیو فردا. د.خ