۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

صدها تن در قندهار در اعتراض به دستور طالبان برای ترک خانه‌های خود تظاهرات کردند

معترضان که اکثر آن‌ها زن بودند گفته‌اند که طالبان حدود سه هزار خانواده را مجبور کرده‌ است طی سه روز خانه‌های‌ خود را ترک کنند.

معترضان که اکثر آن‌ها زن بودند گفته‌اند که طالبان حدود سه هزار خانواده را مجبور کرده‌ است طی سه روز خانه‌های‌ خود را ترک کنند.