۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

صدها پناهجوی غیرقانونی در بروکسل برای دریافت اقامت قانونی اعتصاب غذا کردند

گزارش‌ها حاکی است که وضعیت جسمانی صدها پناهجوی غیرقانونی که از چند هفته پیش در بروکسل، پایتخت بلژیک، دست به اعتصاب غذا زده‌اند، رو به وخامت گذاشته است.

گزارش‌ها حاکی است که وضعیت جسمانی صدها پناهجوی غیرقانونی که از چند هفته پیش در بروکسل، پایتخت بلژیک، دست به اعتصاب غذا زده‌اند، رو به وخامت گذاشته است.