۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را «شش درصد» پیش‌بینی کرد

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۱ به هفت درصد خواهد رسید که در مقایسه با نرخ رشد سال گذشته که حدود ۳.۵ درصد بود چشمگیر است.

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۱ به هفت درصد خواهد رسید که در مقایسه با نرخ رشد سال گذشته که حدود ۳.۵ درصد بود چشمگیر است.