۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

طالبان با خشونت مانع از تجمع زنان برای حق تحصیل شدند

یکی از مسئولان طالبان درباره برخورد با این تجمع به خبرگزاری فرانسه گفته است که این تجمع از مسئولان امنیتی مجوز نداشت.

یکی از مسئولان طالبان درباره برخورد با این تجمع به خبرگزاری فرانسه گفته است که این تجمع از مسئولان امنیتی مجوز نداشت.