۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

عبدالحسین آل‌رسول، مترجم و ناشر کهنه‌کار ایران، درگذشت

از شاخص‌ترین آثار ترجمه عبدالحسین آل‌رسول، مترجم و ناشر درگذشته ایرانی، می‌توان به «نان و شراب» اثر اینیاتسیو سیلونه و «مردی برای تمام فصل‌ها» نوشته رابرت بالت اشاره کرد.

از شاخص‌ترین آثار ترجمه عبدالحسین آل‌رسول، مترجم و ناشر درگذشته ایرانی، می‌توان به «نان و شراب» اثر اینیاتسیو سیلونه و «مردی برای تمام فصل‌ها» نوشته رابرت بالت اشاره کرد.