۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

عضو کمیته ملی واکسن کرونا ادعای توان صادرات واکسن از ایران را رد کرد

یک عضو کمیته ملی واکسن کرونا روز یکشنبه ۱۴ شهریور ضمن تشریح وضعیت تولید واکسن در ایران، برخلاف ادعاهای قبلی تأکید کرد «تا دو سال آینده نمی‌توان حرفی از صادرات واکسن زد.»

یک عضو کمیته ملی واکسن کرونا روز یکشنبه ۱۴ شهریور ضمن تشریح وضعیت تولید واکسن در ایران، برخلاف ادعاهای قبلی تأکید کرد «تا دو سال آینده نمی‌توان حرفی از صادرات واکسن زد.»