۲ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

علی خامنه‌ای: مذاکره و تعامل با «دشمن» به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست

رهبر جمهوری اسلامی مانند تمام دوران زمامداری خود بار دیگر به آمریکا حمله کرد و مدعی شد که ایالات متحده «از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است».

رهبر جمهوری اسلامی مانند تمام دوران زمامداری خود بار دیگر به آمریکا حمله کرد و مدعی شد که ایالات متحده «از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است».