۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فدراسیون بدن‌سازی: پرورش اندام بانوان ممنوع است، اما بدن‌سازی مانعی ندارد

مدیر روابط عمومی فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام ایران ممنوع بودن پرورش اندام بانوان را تایید کرد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام ایران ممنوع بودن پرورش اندام بانوان را تایید کرد.