۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فرزند یکی از کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق پس از خودسوزی جان باخت

روح‌الله برازیده به کارمندان بنیاد شهید گفته بود که بیکار است و بعد از قول آن‌ها برای حل مشکل خود، «منصرف شد اما نیم ساعت بعد جلوی در بنیاد شهید در خیابان اقدام به خودسوزی کرد».

روح‌الله برازیده به کارمندان بنیاد شهید گفته بود که بیکار است و بعد از قول آن‌ها برای حل مشکل خود، «منصرف شد اما نیم ساعت بعد جلوی در بنیاد شهید در خیابان اقدام به خودسوزی کرد».