۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فرمانده نیروی قدس سپاه یک روز پس از انتخابات عراق به بغداد رفت

سفر اسماعیل قاآنی به عراق برای هماهنگی احزاب این کشور در حالی است که در اعتراضات خیابانی گسترده دو سال پیش، قطع نفوذ ایران و مداخله در امور عراق یکی از شعارهای اصلی معترضان بود.

سفر اسماعیل قاآنی به عراق برای هماهنگی احزاب این کشور در حالی است که در اعتراضات خیابانی گسترده دو سال پیش، قطع نفوذ ایران و مداخله در امور عراق یکی از شعارهای اصلی معترضان بود.