۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فرونشست «همه دشت‌های دارای آب شیرین ایران»؛ وضعیت اصفهان وخیم‌تر است

مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی می‌گوید از ۶۰۹ دشت ایران، حدود ۵۰۰ دشت دارای آب‌‎ شیرین هستند که همه آن‌ها با پدیده فرونشست مواجهند.

مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی می‌گوید از ۶۰۹ دشت ایران، حدود ۵۰۰ دشت دارای آب‌‎ شیرین هستند که همه آن‌ها با پدیده فرونشست مواجهند.