۲ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی‌فرانسوی، به زندان اوین بازگردانده شد

گزارش‌ها حاکی است فریبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی-ایرانی که از مهرماه ۹۹ با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد بود، پس از نزدیک ۱۵ ماه بار دیگر به زندان اوین منتقل شد.

گزارش‌ها حاکی است فریبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی-ایرانی که از مهرماه ۹۹ با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد بود، پس از نزدیک ۱۵ ماه بار دیگر به زندان اوین منتقل شد.