۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فعالان حقوق بشری، سیاسی و کارگری بازداشتی در تهران آزاد شدند

گزارش‌ها از تهران حاکی است که شماری از فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری که عصر روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند. این فعالان پس از آن بازداشت شدند که قصد داشتند در مقابل وزارت کشور در تهران، تجمعی را در حمایت از تظاهرات روزهای اخیر در استان خوزستان، برگزار کنند. بازداشت نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بداقی، آرش کیخسروی، پوران ناظمی، جعفر عظیم‌زاده، روح‌الله مردانی، حمید آصفی و بهزاد همایونی با خشونت انجام شده بود. بر اساس ویدئویی که انتشار یافته‌است، خانم محمدی پیش از بازداشت این فعالان، با اشاره به مضروب شدن شماری از آنان گفته بود که شماری از زندانیان سابق، فعالان مدنی، مادران صلح و مادران داغدار قصد داشتند در اعتراض به «کشتار» مردم «بی‌پناه و بی‌گناه و تشنه» خوزستان مقابل وزارت کشور جمع شوند که با ضرب و شتم مواجه شدند و به همین دلیل به سوی خیابان زرتشت تهران در حال راهپیمایی هستند. تظاهرات و اعتراض‌ها شش روز پیش در چندین شهر استان خوزستان آغاز شد. شعارهای داده شده در این تظاهرات، در شهرهای غربی استان به‌طور عمده در اعتراض به کم‌آبی سر داده شد اما اکنون با کشیده شدن اعترا..

گزارش‌ها از تهران حاکی است که شماری از فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری که عصر روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند. این فعالان پس از آن بازداشت شدند که قصد داشتند در مقابل وزارت کشور در تهران، تجمعی را در حمایت از تظاهرات روزهای اخیر در استان خوزستان، برگزار کنند. بازداشت نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بداقی، آرش کیخسروی، پوران ناظمی، جعفر عظیم‌زاده، روح‌الله مردانی، حمید آصفی و بهزاد همایونی با خشونت انجام شده بود. بر اساس ویدئویی که انتشار یافته‌است، خانم محمدی پیش از بازداشت این فعالان، با اشاره به مضروب شدن شماری از آنان گفته بود که شماری از زندانیان سابق، فعالان مدنی، مادران صلح و مادران داغدار قصد داشتند در اعتراض به «کشتار» مردم «بی‌پناه و بی‌گناه و تشنه» خوزستان مقابل وزارت کشور جمع شوند که با ضرب و شتم مواجه شدند و به همین دلیل به سوی خیابان زرتشت تهران در حال راهپیمایی هستند. تظاهرات و اعتراض‌ها شش روز پیش در چندین شهر استان خوزستان آغاز شد. شعارهای داده شده در این تظاهرات، در شهرهای غربی استان به‌طور عمده در اعتراض به کم‌آبی سر داده شد اما اکنون با کشیده شدن اعتراضات به مناطق شرقی استان، رنگ سیاسی به خود گرفته و معترضان خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شده‌اند.