۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فیس‌بوک برای دومین بار در یک هفته مجبور به عذرخواهی شد

تنها سه روز پس از قطعی چند ساعته خدمات شبکه‌های متعلق به کمپانی فیس‌بوک، دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیس‌بوک روز جمعه بار دیگر از دسترس خارج شدند.

تنها سه روز پس از قطعی چند ساعته خدمات شبکه‌های متعلق به کمپانی فیس‌بوک، دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیس‌بوک روز جمعه بار دیگر از دسترس خارج شدند.