۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فیس‌بوک «منافع خود را به امنیت کاربران» ترجیح می‌دهد

فرانسیس هاگن٬ مدیر سابق تولیدات شرکت فیس‌بوک، در اولین جلسه پرسش و پاسخ در کنگره آمریکا به شدت از فیس بوک انتقاد کرد و گفت که برای این شرکتمنفعت بر امنیت کاربران ارجحیت دارد.

فرانسیس هاگن٬ مدیر سابق تولیدات شرکت فیس‌بوک، در اولین جلسه پرسش و پاسخ در کنگره آمریکا به شدت از فیس بوک انتقاد کرد و گفت که برای این شرکتمنفعت بر امنیت کاربران ارجحیت دارد.