۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

قاضی‌زاده هاشمی مشورت با یک پیشگو برای ماندن در انتخابات را شایعه نامید

عباس سلیمی نمین درباره مخالفت امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با کناره‌گیری از رقابت‌ در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی شده که یک پیشگو به او وعده پیروزی در انتخابات را داده بود.

عباس سلیمی نمین درباره مخالفت امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با کناره‌گیری از رقابت‌ در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی شده که یک پیشگو به او وعده پیروزی در انتخابات را داده بود.