۶ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

قاضی دادگاه جنایی تهران دختر ربوده شده را «ممنوع‌الخروج» کرد

دو دختر جوان که پس از فرار از خانه توسط مردی ربوده شده بودند پس از بیش از یک ماه بازداشت آزاد شدند، اما قاضی یکی از آنها را به این دلیل که پیش‌تر از خانه فرار کرده بود و قصد خروج از کشور را داشت ممنوع‌الخروج کرده است. به گزارش روزنامه ایران، در روز ۱۸ دی، این دو دختر پانزدهم آذر ماه در جریان دستگیری مردی که با همکاری خواهرش آنها را ربوده بود و یکی را مدت سه سال و دیگری را هشت ماه در خانه‌اش در خیابان قزوین تهران حبس کرده بود، پیدا شدند، اما به دلیل کشف جسدی در آن خانه تاکنون تحت بازداشت بودند. روزنامه همشهری نیز گزارش داده است که تحقیقات تیم جنایی تهران در این پرونده نشان از بی‌گناهی آنها دارد و روشن کرده که آن دو «نقشی در قتل یا پنهان کردن جسد دختری که در آن جا کشته شده ندارند.» دادگاه این دو دختر را که از خانه فرار کرده بودند، به خانواده‌هایشان تحویل داد اما به دلیل پذیرفته نشدن یکی از آنها توسط پدرش، به بهزیستی تحویل داده شد. به گزارش روزنامه ایران، مسعود افرازه، وکیل داوطلب این دو دختر، گفته که قرار است از «سعید»، فردی که آنها را ربوده و حبس کرده بود، به اتهاماتی از جمله «تجاوز به ..

دو دختر جوان که پس از فرار از خانه توسط مردی ربوده شده بودند پس از بیش از یک ماه بازداشت آزاد شدند، اما قاضی یکی از آنها را به این دلیل که پیش‌تر از خانه فرار کرده بود و قصد خروج از کشور را داشت ممنوع‌الخروج کرده است. به گزارش روزنامه ایران، در روز ۱۸ دی، این دو دختر پانزدهم آذر ماه در جریان دستگیری مردی که با همکاری خواهرش آنها را ربوده بود و یکی را مدت سه سال و دیگری را هشت ماه در خانه‌اش در خیابان قزوین تهران حبس کرده بود، پیدا شدند، اما به دلیل کشف جسدی در آن خانه تاکنون تحت بازداشت بودند. روزنامه همشهری نیز گزارش داده است که تحقیقات تیم جنایی تهران در این پرونده نشان از بی‌گناهی آنها دارد و روشن کرده که آن دو «نقشی در قتل یا پنهان کردن جسد دختری که در آن جا کشته شده ندارند.» دادگاه این دو دختر را که از خانه فرار کرده بودند، به خانواده‌هایشان تحویل داد اما به دلیل پذیرفته نشدن یکی از آنها توسط پدرش، به بهزیستی تحویل داده شد. به گزارش روزنامه ایران، مسعود افرازه، وکیل داوطلب این دو دختر، گفته که قرار است از «سعید»، فردی که آنها را ربوده و حبس کرده بود، به اتهاماتی از جمله «تجاوز به عنف، ضرب و جرح و حبس غیرقانونی» شکایت کند.