۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

قوه قضاییه گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را «بی‌اعتبار» خواند

ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه می‌گوید گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران «سیاسی‌کاری» و «بی‌اعتبار» است.

ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه می‌گوید گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران «سیاسی‌کاری» و «بی‌اعتبار» است.